Tải Firmware HIMEDIA

Tải Firmware HIMEDIA

Cách 1: Cập Nhật Firmware từ SETTING MENU (Cách này update sẽ không xóa ứng dụng trong máy)

1/. Tải bản firmware mới vào thư mục gốc của USB

2/. Cắm USB đó vào cổng USB trên HIMEDIA Box

3/. Truy cập vào Setting–> System –> System Upgrade –> Local Update và chọn cổng USB cắm USB chứa firmware.

4/.  HIMEDIA Box sẽ tự động cập nhật firmware mới và khởi đổng lại

Thường bạn sẽ mất 5 – 10 phút để cập nhật và box sẽ khởi động lại. Tuy nhiên khi khởi động lần đầu sẽ mất khoảng 5 phút nhé.

Cách 2: Cách Update Firmware HIMEDIA Từ Ngay Lúc Khởi Động Recovery Mode (Cách này sẽ xóa hết các ứng dụng được cài trên máy)

1/. Tải bản firmware mới vào thư mục gốc của USB

2/. Cắm USB đó vào cổng USB trên HIMEDIA Box

3/. Trước tiên rút hết nguồn HIMEDIA Box, sử dụng 1 cây kim hoặc tăm nhỏ, chọt và giữ chặt trong lỗ reset của HIMEDIA Box

4/. Trong khi tay vẫn đang giữ chặt lỗ reset thì cắm nguồn adapter cho HIMEDIA Box, đồng thời vẫn giữ chặt lỗ reset đó 5 giây nữa rồi mới nhả ra.

5/. Trên màn hình sẽ hiển thị trạng thái cập nhật firmware mới cho HIMEDIA BOx

6/. Đợi 5-10 phút, HIMEDIA Box sẽ tự động update và khởi động lại, sau khi khởi động xong là quá trình update rom thành công

Lưu ý:

- Các trường hợp cập nhật từ hệ điều hành 5.1 lên 7 và ngược lại, cập nhật từ FW Stock sang Google TV và ngược lại thì bắt buộc sử dụng cách 2

- Đối với các Model Q1 Quadcore, Q3 Quadcore, Q8 Quadcore, Q5 Quadcore, Q10 Quadcore khi đã update lên FW hiện tại thì không được hạ xuống FW trước bản 3.0.3

 

HOT: Chuyên mục cập nhật Firmware chạy được ứng dụng Myk+ cho các Model của Himedia. Các bạn theo dõi và cập nhật tại đây:

http://bit.ly/HIMEDIAMYK

 

Danh Sách FW Mới Nhất Của HIMEDIA UPDATE:

 
Himedia S500 Firmware Update Local cho Himedia S500
Xem hướng dẫn update tại đây
Download
       
Himedia Q100 Version 2.1.4. Myk+, Voice ATV, Giao diện mới
New HOT: Update 24/03/2020
Download
       
http://himediatech.vn/tmp/resize/261x261/uploads-mix-2016-05-himedia-q1.jpg Himedia Q1 Quadcore HMD-3.0.4 2016-08-18.181144                           Download
       
   Himedia Q3 Quadcore  
HMD-3.0.4 2016-08-18.181144
 Download
       
   Himedia Q8 Quadcore  HMD-3.0.4 2016-08-19.164101  Download
       
   Himedia Q5 Quadcore  HMD-3.0.4 2016-08-19.164101  Download
       
   Himedia Q10 Quadcore  HMD-3.0.3 2015-12-14.092330  Download
       
   Himedia H1  HMD-1.1.2 2017-06-12.133351  Download
       
   Himedia H1  Google TV 1.1.1 25-04-2017
 File rom đuôi img. Cần up bằng Amlogic Burning Tool
 Download
       
 Himedia H1PLUS  HMD 1.1.2 ( phiên bản nâng cấp 2019, rom 16GB) Download
       
   Himedia H8  HMD-1.1.7 2017-03-15.183641  Download
       
   Himedia H8 Plus  HMD-1.1.7 2017-03-15.193212  Download
       
Himedia A5 HMD-2.0.8 2019-11-17 (Myk+) - Android 6.0 Download
       
Himedia A5 Bản Android Google TV 2.0.4 15-04-2017 Download
       
Himedia A5 Bản Firmware Stock Android 7.1.2 (xem thêm) Download
       
Himedia A5 Firmware Stock 6.0 dùng khi cần hạ từ Android 7 về Firmware gốc. Đuôi img cần up bằng USB Birning Tool Download
       
  Himedia Q30 Stock HMD-2.1.4 MyK+, voice ATV, Giao diện mới
New HOT (Update 24/03/2020)
Download
       
Himedia Q30 Bản FW 2.1.1 Google Android TV 05/01/2019 Download
       
Himedia Q5Pro Stock 1.1.0 – Android 5.1 Download
       
Himedia Q5Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các box đang chạy Android 7 )
Download
       
Himedia Q5Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0 )
Download
       
  Himedia Q5Pro FW Stock 2.1.7 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (new version), MyK+, voice ATV, Giao diện mới
New HOT (Update 20/10/2020)
Download
       
Himedia Q5Pro Google TV 2.1.1 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster Download
       
Himedia Q5Pro FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0
Download
       
Himedia Q10Pro Stock 1.1.0 – Android 5.1 Download
Himedia Q10Pro Stock 2.0.4 - Android 7
( Dành cho các Box đang chạy Android 5.1 phiên bản 1.1.0 )
Download
       
  Himedia Q10Pro FW Stock 2.1.7 Android 7.0 Yêu cầu cập nhật từ 2.0.4 trở lên, Chơi Bluray Full Menu, Duyệt Poster (new version), MyK+, voice ATV, Giao diện mới
New HOT (Update 20/10/2020)
Download
Himedia Q10Pro FW dùng để hạ từ Android 7 xuống Android 5.1.
Sau khi dùng FW này hạ xuống Android 5 sẽ ở phiên bản 1.0.8. Cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Android 5 là 1.1.0
Download
       
  Himedia Q10Pro Lite  Stock 1.0.7  Download
 
 Danh Sách FW Mới Nhất Của các dòng Q HIMEDIA UPDATE chạy netflix 4k:
 
 
Himedia Q10Pro Version 2.1.7. Myk+, Voice ATV, Giao diện mới, Netflix 4K
New HOT: Update 08/09/2020
Download
       
Himedia Q100 Version 2.1.6. Myk+, Voice ATV, Giao diện mới, Netflix 4K
New HOT: Update 08/09/2020
Download
       
Himedia Q5 Pro Version 2.1.6. Myk+, Voice ATV, Giao diện mới, Netflix 4K
New HOT: Update 08/09/2020                  
Download
       
   Himedia Q30   Version 2.1.6. Myk+, Voice ATV, Giao diện mới, Netflix 4K
New HOT: Update 08/09/2020
 Download
       
 
  Lưu ý: không nên cài các bản FW mod trên các trang mạng update không theo hướng dẫn của hãng khi không biết rõ nguồn gốc, sẽ gây lỗi box của bạn.