Ứng Dụng HiShare Độc Đáo, Chia Sẻ Video, Nhạc, Ảnh Từ Smartphone lên HDTV của HiMedia

Ứng Dụng HiShare Độc Đáo,   Chia Sẻ Video,   Nhạc,   Ảnh Từ Smartphone lên HDTV của HiMedia

Ứng dụng HiShare giúp các thiết bị Android (kể cả không có Miracast) cũng có thể chia sẻ được Media yêu thích như Video, Nhạc, Ảnh... từ chiếc điện thoại của mình lên TV một cách dễ dàng và ổn định.

Download HiShare cài cho Smartphone tại link: