Chia sẻ

Đầu himedia h8 plus không khỏi động được, bật lên hiện chữ himedia sau đó hiện màn hình và dõng chữ như ảnh. không biết lỗi gì, cách khắc phục? Xin cảm ơn